close
تبلیغات در اینترنت
آموزشآموزش تيراندازي با كمان

وسایل مورد نیاز برای تیراندازی با کمان:كمان و زه كمان
تیر
محافظ سینه محافظ بازو تیردان
مچ بند: بندغیر قابل انعطافی است که مچ تیرانداز را به بدنه کمان متصل می نماید تا بعد از تیراندازی و انجام حرکات تکمیلی . کمان از دست تیر انداز جدا نشود.
بازوبند: وسیله ای است چرمی یا ژلاستیکی که روی ساعد دست حامل بسته شده و مانع برخورداحتمالی زه با دست کماندار می شود.
سینه بند: توری است که توسط یک بند به روی سینه تیر انداز بسته می شود و مانع گیر کردن زه با لباس تیر انداز می شود.
تب یا انگشتی :وسیله ای چرمی که جهت راحتر کشیدن زه توسط انگشتان استفاده می شود و انواع گوناگونی دارد.
ترکش یاتیردان: جهت گذاشتن تیر ها و لوازم قابل حمل مورد نیاز تیرانداز استفاده میشود
کلیه وسایل مورد نیاز در شکل زیر نشان داده شده استحال که باوسایل مورد نیاز آشنا شدیم آماده آموزش مقدمات کار به ورزش میشویم

چپ دست بودن یا راست دست بودن و چشم غالب را پیدا کردن
چگونگی ایستادن روی خط تیر اندازی
چگونگی کشش (استیل بدنی ) آموزش جاهایی که با کمان و زه در گیر خواهد شد
لوازم کار و کاربرد هر یک از آنها
نکات ایمنی و مهم که باید رعایت گردد


پیدا کردن چشم غالب:


به یک نقطه از درون شیار نگاه میکنیم.
با بستن چشم چپ نبایدتغییری در شی ای که نگاه میکنیم ایجاد شود و گر نه (در صورت ایجاد تغییر) چشم چپ غالب است
اکثرا چشم غالب چشم راست می باشد

وسایل مورد نیاز برای تیراندازی با کمان:

روش ایستادن روی خط تیر اندازی:


زاویه بدن باید نود درجه باشد و پاها به عرض شانه ها باز باشد. در هنگام تیراندازی فقط سر بطرف سیبل حرکت میکند

وسایل مورد نیاز برای تیراندازی با کمان:


چگونگی کشش و نقاط درگیر با کمان و زه:وسایل مورد نیاز برای تیراندازی با کمان:
با توجه به شکل نقطه فوق جای زه روی چانه و بینی سینه و محل گرفتن قبضه در دست حامل است. ازنکات مهم گرفتن زه و جای انگشتان روی زه میباشد که باید رعایت نماییم
وسایل مورد نیاز برای تیراندازی با کمان:
در ادامه کار در صورتیکه مشاهده کردیم تیرانداز عملیات کمانگیری و کشش را بصورت صحیح انجام داده مشکل خاصی ندارد قسمت بعد ی آموزش شروع میگردد.


بقیه را در ادامه مطلب بخوانید

 

 

این مبحث به در خواست یكی از بازدید كننده ها در وب قرار داده شده است

 

 

 

برگرفته از سایت جامع تیراندازی با كماندسته بندي: تيراندازي با كمان,آموزش,

ادامه مطلب